REFERAT

TVED SKYTTEKREDS

GENERALFORSAMLING 26. FEBRUAR 2024

Der var mødt 12 medlemmer.
Formanden bød velkommen.
1. Punkt var valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kurt Løve kølle som dirigent, han blev enstemmigt valgt.
Dirigenten startede med at konstatere om generalforsamlingens indkaldelse var rettidig.
Derefter blev generalforsamlingen erklæret lovlig og beslutningsdygtig
2. Punkt var formandens beretning.
Formanden gav en kort orientering om årets gang i foreningen vedrørende skydning,
ingen særlige kommentarer.
3. Punkt var kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev gennemgået, og det så ikke særlig positivt ud.
4. Punkt var godkendelse af beretning og regnskab.
De blev begge godkendt.
5. Punkt var behandling af indkomne forslag.
Der var ingen så behandlingen bortfaldt.
6. Punkt var fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog følgende:
Børn, uændret
Junior   15-20 år stigning fra 390 kr. til 410 kr.
Voksne 21-64 år stigning fra 490 kr. til 550 kr.
Pensionister+ 65 år stigning fra 410 kr. til 500 kr.
Alle helårlige kontingenter.
Efter en del debat om det var for meget eller for lidt, blev forslaget vedtaget.
7. Punkt var valg til forskellige poster.
Efter vedtægterne var kun Suppleant på valg.
Mikkel Eriksen blev enstemmigt genvalgt.
Derefter var den ordinære generalforsamling slut og formanden takkede dirigenten
for at have ledet generalforsamlingen og de fremmødte medlemmer, for at møde op.

Skydning forår 2024 – efterår 2024

Riffelskydning

Indendørs slut 24/4 2024

Start Udendørs, Svendborg Skyttecenter 8/5 2024 til 25/9 2024

Pistolskydning

Indendørs slut 29/4 2024

Start Udendørs, Svendborg Skyttecenter 8/5 2024 til 30/9 2024

Riffelskydning onsdag kl.18.30 til 20.00

Pistolskydning mandag kl 19.00 til 20.00

Helårligt Kontingent 2024/2025

Børn- op til 14 år. 360 kr.

Juniorer 15-20 år. 410 kr.

Voksne 21-64 år. 550 kr.

Pensionister over 65 år 500 kr.

Kontingentet gælder for alle aktiviteter i Tved Skyttekreds såsom:

Indendørs skydning med riffel og pistol kal.22 og luftvåben kal 4,5. ( Vinter )

Udendørs riffelskydning på 50 og 200m bane, og pistol kal. 22 og 9mm på 25m bane. (Sommer )

Ny Formand

Christian Eriksen er valgt som ny formand i Tved Skyttekreds

Christian bor på Sømarksvej 38, 5762 V. Skerninge og har tlf. 29723806

Foreningen har fået ny email : tvedskyttekreds511@gmail.com